ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال 1395
ثبت نام آنلاین فقط یک پیش ثبت نام است و دانشجو جهت ثبت نام قطعی می بایست شخصا در بازه تاریخ اعلام شده به موسسه مراجعه نماید


شماره داوطلبی / کد شناسایی :
کد ملی:

   


تهیه شده توسط مرکز آمار ، اطلاعات و امور رایانه ای دانشگاه(شهریور ۱۳۸۸)